Sikr din præsentation på Internettet her

Sikr din præsentation på Internettet her

Forretningsbetingelser

Priser

Alle priser hos Lindkold Webdesign er ekskl. moms. Eventuelle priser her på siden er baseret på de viste webdesigns, hvor opsætning, design og uploading af billeder og tekst er inkluderet. Ønskes yderligere tilføjelser til et webdesign, tillægges beløbet for dette fakturaen. Tilmelding til diverse søgemaskiner (DMOZ.org, Google etc. er inkl. i prisen). Registrering af domæne, webhotel, søgemaskineoptimering og Google annoncering faktureres efter Lindkold Webdesigns gældende priser. Løsningens samlede pris betales ved levering. Leveringen finder sted, når det komplette websted er uploaded på det ønskede webhotel. Såfremt kunden på dette tidspunkt endnu ikke har leveret tekst og billeder til indsættelse på sitet, vil fakturaen alligevel blive fremsendt. Ved opgaver til DKK 5.000,- plus moms og derover kan Lindkold Webdesign kræve 25% af beløbet forudbetalt. Lindkold Webdesign's standardbetalingsbetingelser er 10 dage fra faktureringsdato. Ved for sen betaling tillægges fakturaen kr. 80,00 i gebyr pr. rykker. Faktureringsperioder, betalingsperioder samt priser, specifikationer og betingelser kan ændres uden varsel.

 

Opgaver

Skriftlige aftaler betragtes som bindende, hvis disse ikke er skriftligt opsagt senest 2 dage efter aftalens indgåelse. Opsiges kontrakten efter denne dato, vil det på kontrakten angivne samlede beløb blive helt eller delvist opkrævet. En mundtlig aftale om levering sker efter samme regler som skriftlige.

Priserne er bl.a. baseret på, at alt materiale leveres korrekt og i brugbar kvalitet fra kunden til Lindkold Webdesign. Dette betyder bl.a., at alt tekst- og billedmateriale leveres elektronisk, i en stand, som er tilsvarende kundens ønsker, medmindre andet er aftalt. Når en designopgave er løst, vil kunden få ret til korrekturrettelser jf. opgavens specifikke aftale. Dette skal ske inden 8 dage efter opgavens levering. Herefter betragtes opgaven som godkendt fra kunde.

Lindkold Webdesign er berettiget til at stoppe alle ydelser m.v. uden økonomisk kompensation, hvis kunden går i restance, bliver registreret i RKI, indgår betalingsstandsning, konkurs eller hvis Lindkold Webdesign's betingelser, kontrakter eller betalinger ikke overholdes.

 

Ansvar

Lindkold Webdesign er gerne behjælpelig med registrering af domæne, webhotel, opsætning af e-mail konti, søgemaskineoptimering, Google annoncering m.v. i kundens navn, men efter registreringen har Lindkold Webdesign intet ansvar overfor tredjepart. Eventuelle driftsforstyrrelser hos tredjepart ligger udenfor Lindkold Webdesign's ansvarsområde. Aftaler indgået med tredjepart gennem Lindkold Webdesign sker efter tredjeparts gældende betingelser, og Lindkold Webdesign er ikke ansvarlig for overholdelse heraf. Kunden har det fulde ansvar for overholdelse af de gældende betingelser.

Lindkold Webdesign og samarbejdspartnere frasiger sig ethvert ansvar for tabt omsætning/indtjening eller anden skade/tab af såvel økonomisk som anden karakter ved brug og køb/leje samt samarbejde med Lindkold Webdesign. Hvis det leverede ikke lever op til kundens forventninger, står Lindkold Webdesign uden ansvar for tab i forbindelse hermed.

Lindkold Webdesign står inde for, at det leverede lever op til, hvad der er lovet i leveringsøjeblikket. Såfremt tredjepart ændrer i sine produkter, hvilket medfører, at Lindkold Webdesign's leverede vare ikke længere lever op til forventningerne, står Lindkold Webdesign uden ansvar.

Kunden skal til enhver tid sikre sig mod, at data og andre informationer går tabt eller forvanskes ved løbende at tage backup-kopier af indholdet på den tildelte serverplads hos tredjepart. Lindkold Webdesign har intet ansvar for backup af indhold på hjemmesider, men leverer en kopi af hele sitet på CD-rom ved aflevering.

Kunden er forpligtiget til at overholde dansk og international lovgivning samt til ikke at krænke 3. mand ved materiale m.v. på webhotel, hjemmeside eller i andet design samt ved registreringer af domænenavne. Det gælder blandt andet pædofilt, racistisk eller andet materiale, som i almindelighed anses for groft krænkende. Kunden skal efterleve betingelser og retningslinier for Lindkold Webdesign leverandører/samarbejdspartnere inden for de respektive områder. Lindkold Webdesign fraskriver sig ethvert ansvar for materiale, billeder, tekst m.v. brugt hos kunden. For dette er kunden den til enhver tid ansvarlige.

 

Rettigheder

Lindkold Webdesign bevarer alle rettigheder til software, opfindelser og lignende, som udvikles eller anvendes af Lindkold Webdesign i forbindelse med de aftalte leverancer. Kunden må ikke på egen hånd foretage ændringer i leveret materiale fra Lindkold Webdesign uden samtykke. Alle rettigheder til data, der tilvejebringes af kunden, tilhører kunden eller tredjepart.

Kunden giver Lindkold Webdesign ret til at bruge kundens navn, logo, reference og løsninger i markedsføringsøjemed. Af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager forbeholder Lindkold Webdesign sig endvidere ret til, til enhver tid, at skaffe sig adgang til vores kunders brugerdata. I disse tilfælde vil Lindkold Webdesign være underlagt en tavshedspligt overfor tredjepart.

Lindkold Webdesign er frit stillet til at vælge og skifte samarbejdspartnere og leverandører af ydelser og produkter.

Kontakt Information

Telefon

(+45) 2890 9023

Email

info@lindkold. dk

Skype

My status

Hvor

Lindkold Webdesign
Østerbro, København
CVR: 2823 2985

Google Map